Kørekort til almindelig bil

 

Pris kr:  13.800  ( pr 1.12.21)

Med i prisen er :

- Lån af skolevogn til køreprøven

- al lovpligtig undervisning 

Ikke med i prisen er:

- lægererklæring  400-600 kr

- prøvegebyr til politiet 1000 kr

- førstehjælpskursus  ca 500 kr

- Får du brug for Ekstra lektioner, skal det jo ikke komme dig til skade, derfor kun kr 350 pr lektion(45 min)

Betaling

sker enten af en gang, eller fordeles på 

            3 lige store rater.

Rate 1, betales når du har været på kravlegård

Rate 2, betales når du er færdig med teoriundervisningen

Rate 3, betales når du har været på glatbane

 

Den lovpligtige undervisning omfatter:

- 4x45 min på manøvrebane(kravlegård)

- 16x45 min på vej

- 29x45 min i teorilokale

- 4x45 min på køreteknisk anlæg(glatbane)

Generhverv

Betinget frakendelse

Pris: 3.000,00 kr

For 2 kørelektioner ( 2x60 min) og (1X45 min)

lån af skolevogn til køreprøve

adm udgifter

 

Ubetinget frakendelse

pris: 3.000,00 kr

For 3 kørelektioner

lån af skolevogn til køreprøve

adm udgifter

 

Kørselsforbud

Pris: 5.000 kr

For 8 teorilektioner

og 8 kørelektioner

lån af skolevogn til køreprøven

diverse adm udgifter

 

 

Rutine timer

 

Pris: 450 kr

Har du kørekort, men er utryg ved at køre i trafikken, eller vil du bare have nogle fif til en mere økonomisk måde at køre på, bedre måde at paralelparkere mv, du sætter dagsordenen

For 45 minutter

 

Ombytning af kørekort

Pris: 3.000,00

Har du taget kørekort i et af de lande hvor det kræves at du består en dansk teori og køreprøve for at køre i danmark, får du for prisen :

3 kørelektioner

lån af skolevogn til køreprøve

adm udgifter

Det anbefales dog at du følger et teoriforløb da det ellers kan blive svært at bestå en teoriprøve.