Kørekort til almindelig bil

 

Pris kr: pr 1.2.21 kr 13500

Med i prisen er :

- Lån af skolevogn til køreprøven

- al lovpligtig undervisning 

Ikke med i prisen er:

- lægererklæring  400-600 kr

- prøvegebyr til politiet 600,00 kr

- førstehjælpskursus  ca 500 kr

- Får du brug for Ekstra lektioner, skal det jo ikke komme dig til skade, derfor kun kr 350 pr lektion(45 min)

Betaling

sker enten af en gang, eller fordeles på 

            3 lige store rater.

Rate 1, betales inden 4 teoriaften

Rate 2, betales inden teoriprøven

Rate 3, betales inden køreprøven

 

Den lovpligtige undervisning omfatter:

- 4x45 min på manøvrebane(kravlegård)

- 16x45 min på vej

- 29x45 min i teorilokale

- 4x45 min på køreteknisk anlæg(glatbane)

Generhverv

Betinget frakendelse

Pris: 3.000,00 kr

For 3 kørelektioner ( 3x60 min)

lån af skolevogn til køreprøve

adm udgifter

 

Ubetinget frakendelse

pris: 3.000,00 kr

For 3 kørelektioner

lån af skolevogn til køreprøve

adm udgifter

 

Kørselsforbud

Pris: 5.000 kr

For 8 teorilektioner

og 8 kørelektioner

lån af skolevogn til køreprøven

diverse adm udgifter

 

 

Rutine timer

 

Pris: 450 kr

Har du kørekort, men er utryg ved at køre i trafikken, eller vil du bare have nogle fif til en mere økonomisk måde at køre på, bedre måde at paralelparkere mv, du sætter dagsordenen

For 45 minutter

 

Ombytning af kørekort

Pris: 3.000,00

Har du taget kørekort i et af de lande hvor det kræves at du består en dansk teori og køreprøve for at køre i danmark, får du for prisen :

3 kørelektioner

lån af skolevogn til køreprøve

adm udgifter

Det anbefales dog at du følger et teoriforløb da det ellers kan blive svært at bestå en teoriprøve.